Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER FOR MONETIZ APS
Følgende vilkår gælder for alle tjenester / ydelser og produkter, der bliver solgt og leveret gennem MONETIZ ApS og andre hjemmesider, der administreres af MONETIZ ApS. Handelsbetingelserne gælder for enhver tjeneste / ydelse og produkt MONETIZ ApS levere.

Brugerens (én fysisk person) adgang til og brug af hjemmesiden udgør samtykke til at være bundet af disse betingelser, som etablerer et kontraktforhold mellem Brugeren og MONETIZ ApS. Hvis Brugeren ikke giver samtykke til vilkårene, må Brugeren ikke tage adgang til eller bruge hjemmesiden.

MONETIZ ApS kan fra en tid til anden ændre vilkårene. Ændringerne i vilkårene vil træde i kraft, efter MONETIZ ApS slår sådanne opdaterede vilkår op på rette sted. Brugerens fortsatte adgang til eller brug af hjemmeside eller køb af MONETIZ ApS´s tjenester / ydelser og produkter efter sådanne opslag udgør samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår.

SELSKABET HVOR DISSE HANDELSBETINGELSER OMHANDLER
MONETIZ ApS
Bolettevej 7
DK-9280 Storvorde
Tlf.: +45 39 39 31 30
Hjemmeside: www.monetiz.dk
Mail: kontakt@monetiz.dk
CVR nr.: 41404906

GENERELLE OPLYSNINGER OM WWW.MONETIZ.DK
MONETIZ ApS stiller et abonnement baseret online læringsplatform til rådighed på www.monetiz.dk, der formidler og leverer inspirations- og læringsydelser til sine Bruger. MONETIZ ApS leverer sine ydelser og tjenester via en online hjemmeside, der kan tilgås af kunderne / brugere via internettet.

REGISTRERING OG BRUGERADGANG
Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering skal Brugeren oplyse form for betalingsmiddel.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre, med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto. Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette MONETIZ ApS samt ændre sit password.

Hjemmesiden www.monetiz.dk tilgås fra en internet browser som Brugeren selv skal sørge for adgang til. MONETIZ ApS er ikke ansvarlig for tekniske forhold, der hindrer Brugeren i at tilgå www.monetiz.dk og dens indhold.

PRISER, GEBYRER OG BETALING
MONETIZ ApS modtager online betalinger med; Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Mobilepay Online, ApplePay. Ved skriftelig anmodning på kontakt@monetiz.dk, kan betaling ske ved bankoverførsel.

Med mindre andet er skrifteligt aftalt, så er den gældende abonnements pris / gebyr den, som er angivet på den pågældende ydelse / vare / tjeneste. Alle priser på hjemmesiden fremgår som udgangspunkt både med og uden moms og angives i DKK.

Betaling for abonnementet sker forud for levering af ydelsen og Brugeren giver MONETIZ ApS samtykke til automatisk at gennemføre betaling for den købte tjeneste.

Ved betaling med Visa Electron og Mastercard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.

MONETIZ ApS kan frit ændre de oplyste priser uden forudgående varsel. Er der sket en trykfejl og brugeren / køber burde vide eller ved, at der er tale om en trykfejl, kan brugeren / køber ikke få den trykfejlede pris. MONETIZ ApS kan til hver en tid annullere en ordre, der er sket ved en trykfejl på prisen.

Alle priser på hjemmesiden fremgår både med og uden moms og angives i DKK.  Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning: Denmark – Kroner (DKK)

MONETIZ ApS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL-protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende. MONETIZ ApS’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL-protokol.

LEVERING
Levering sker straks efter godkendt betaling af ydelserne, hvorefter ordrebekræftelsen fremsendes og du får adgang til MONETIZ ApS online hjemmeside. Hvis leverancen er forsinket, vil vi MONETIZ ApS underrette Brugeren herom pr. e-mail.

MARKEDSFØRING VIA E-MAIL
Brugeren giver MONETIZ ApS ret til at måtte fremsende ikke krypteret markedsføring via mails af egne og/eller tredjemands ydelser / produkter samt når der er nyt indhold på www.monetiz.dk

OPSIGELSE AF ABONNEMENT
Brugerens medlemskab er basseret på en abonnementsordning. Abonnementsordning er gældende indtil Brugeren opsiger aftalen på www.monetiz.dk. Abonnementsordningen løber indtil udløb af den betalte abonnementsperiode. Allerede indbetalt abonnementsgebyr refunderes ikke.

FORTRYDELSESRET
Der gives ikke fortrydelsesret på varer købt i vores webshop da varen er af sådan art, at der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.

Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

OPHAVSRET
MONETIZ ApS har fuld ophavsret på alt indhold på www.monetiz.dk, inklusive, men ikke begrænset til, reklameopslag på sociale medier. Kopiering heraf er derfor strengt forbudt og vil blive retsforfulgt.

TREDJEPARTSMATERIALE
MONETIZ ApS hæfter ikke for indhold eller materiale fra tredjeparter, inklusive, men ikke begrænset til, for eventuelle fejl eller udeladelser i noget indhold eller for tab eller skader af nogen art pådraget som et resultat af brugen af sådant indhold.

TILPASNINGER OG ÆNDRINGER
MONETIZ ApS forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre tjenester og betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

ANSVARSFRASKRIVELSE
MONETIZ ApS er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på vores hjemmeside, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, der er uden for MONETIZ ApS kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan anvende downloadede filer på alle computere, og ved brugen af filerne vil det altid formodes, at du er i besiddelse af en software, som kan åbne/læse den relevante fil.

MONETIZ ApS fralægger sig ethvert ansvar for om indholdet på læringsplatformen vil opfylde Brugerens krav, ønsker og resultater ved benyttelse af den viden Brugeren måtte opnå ved brugen af læringsplatformen. Enhver brug af den viden Brugeren måtte opnå ved brug af læringsplatformen, er for Brugerens egen risiko.

ANSVARSBEGRÆNSNING
MONETIZ APS samt underviser og øvrige indlægsholder på www.monetiz.dk, er ikke ansvarlig for tabt fortjeneste, tabte besparelser, direkte eller indirekte tab eller følgeskader. MONETIZ APS er ikke ansvarlig for omkostninger påført Brugeren under eller efter endt leverance af Tjenesten. Har Brugeren ikke inden 6 måneder efter leveringsdato skriftelig påberåbt sig mangler over for MONETIZ APS, kan Brugeren ikke senere gøre den gældende. Kravet kan aldrig overstige mere end sidste 6 måneders betaling fra Brugeren til MONETIZ APS.

PRODUKTANSVAR
For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af lov nr. 481 af 7. juni 1989 om produktansvar, gælder lovens bestemmelser.

For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs bestemmelser, gælder følgende begrænsninger:

  • MONETIZ ApS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af MONETIZ ApS eller andre, som MONETIZ ApS har ansvaret for.
  • MONETIZ ApS er ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

MONETIZ ApS og Brugeren (kunden) er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

FORBRUGERBESKYTTELSE
Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:

https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

KLAGEADGANG
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til os på mail kontakt@monetiz.dk

Har vi ikke fundet en løsning sammen, har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning;

Nævnenes Hus
Toldboden 2
DK-8800 Viborg
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse kontakt@monetiz.dk

KONTAKT OS
Hvis du har spørgsmål vedrørende ovenstående handelsbetingelser, www.monetiz.dk eller øvrige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på:

MONETIZ ApS
Bolettevej 7
DK-9280 Storvorde
Tlf.: +45 39 39 31 30
Hjemmeside: www.monetiz.dk
Mail: kontakt@monetiz.dk
CVR nr.: 41404906

OPDATERET HANDELSBETINGELSER
MONETIZ ApS politik er sidst opdateret den 06.09.2020.

Scroll til toppen

Søg blandt vores kurser