Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK FOR MONETIZ APS
Denne persondatapolitik redegør for, hvordan MONETIZ ApS anvender og behandler de personoplysninger, som vores brugere / kunder (én fysisk person) giver til os samt de personoplysninger som MONETIZ ApS indsamler, når du benytter vores hjemmesider.

Hos MONETIZ ApS respekterer og beskytter vi disse personlige oplysninger og deler dem kun med betroede samarbejdspartnere. MONETIZ ApS respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger og er opmærksomme på, at alle personoplysninger behandles forsvarligt og hensigtsmæssigt.

SELSKABET HVOR DISSE PRIVATLIVSPOLITIK OMHANDLER
MONETIZ ApS
Bolettevej 7
DK-9280 Storvorde
Tlf.: +45 39 39 31 30
Hjemmeside: www.monetiz.dk
Mail: kontakt@monetiz.dk
CVR nr.: 41404906

GENERELLE OPLYSNINGER OM WWW.MONETIZ.DK
MONETIZ ApS stiller et abonnement baseret online læringsplatform til rådighed på www.monetiz.dk, der formidler og leverer inspirations- og læringsydelser til erhvervslivet. MONETIZ ApS leverer sine ydelser og tjenester via en online platform, der kan tilgås af kunderne / brugere.

IKKE-PERSONLIGE OPLYSNINGER
MONETIZ ApS kan indsamle ikke-personlige oplysninger om Brugere, når de besøger vores hjemmeside. Ikke-personlige oplysninger kan blandt andet omfatte computertype, browser-navn og tekniske oplysninger om Brugerens forbindelsesmåde på hjemmesiden, eksempelvis internetudbyder, styresystem og andre lignende oplysninger.

WEB BROWSER COOKIES
Hjemmesiden www.monetiz.dk benytter ”cookies” for at forbedre Brugernes oplevelse. Brugerens webbrowser gemmer cookies på sin harddisk til registreringsformål og til tider for at tackle oplysninger om dem. Disse oplysninger hentes kun, når brugeren besøger hjemmesiden, og vil blive brugt ved brugerens følgende besøg på hjemmesiden, således Brugeren kan blive identificeret anonymt.

De primære formål er som følger:

Muliggør anonym identifikation af brugeren ved hjælp af cookies (identificere browser og enheder, ikke individer). Dermed gives der et anslået antal af besøg og brugerens gennemsnitlige besøgstid på hjemmesiden.

Anonym identifikation af det mest besøgte materiale hos Brugeren, og således det mest attraktive for brugeren.

Fastslå hvorvidt det er første gang brugeren tilgår hjemmesiden eller om brugeren har besøgt hjemmesiden før.

Medmindre brugeren registrerer sig selv til en webservice, bliver cookies aldrig brugt til at identificere personlige data. Cookies er udelukkende til statistiske årsager. De fungerer som assistance til at forbedre brugerens oplevelse af hjemmesiden.

Brugere kan vælge at sætte deres browser til at afvise cookies eller varsle Brugeren, når cookies bliver sendt. Brugeren skal dog være opmærksom på, at visse dele af Hjemmesiden herefter kan have nedsat funktionalitet.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI?
Vi kan indsamle personlige oplysninger fra Brugere på en række forskellige måder, inklusiv men ikke begrænset til, når Brugere gennemfører et køb, betaler for et produkt eller andre aktiviteter på vores hjemmeside. Brugere kan blive spurgt om firmanavn, CVR-nr., navn, telefonnummer, adresse, CPR-nr., e-mailadresse og kreditoplysninger efter behov. Derudover indsamles den information, som Brugeren måtte anføre i sin besked.

Der er mulighed for, at Brugere kan besøge vores hjemmeside anonymt og vi vil udelukkende indsamle personlige oplysninger fra Brugere, når de frivilligt giver sådanne oplysninger til os. Brugere kan altid vælge ikke at give personlige oplysninger, men dette kan forhindre dem i at benytte visse tjenesteydelser eller funktioner på vores hjemmeside.

I særlige tilfælde vil MONETIZ ApS ved lov være forpligtet til at indsamle specifikke og verificerede personoplysninger.

HVORFOR INDSAMLER VI PERSONOPLYSNINGER
For at kunne give Brugeren den bedst mulige oplevelse med vores tjenesteydelser og hjemmesider, indsamles relevante personoplysninger.

Når du bruger MONETIZ ApS hjemmesider, giver du således samtykke til, at MONETIZ ApS må håndtere de kategorier af oplysninger, der er relevante for at kunne levere den nødvendige service eller optimering, vedligehold eller udvikling af vores hjemmesider.

OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER
Personoplysninger opbevares i maks. 5 år efter kundeforholdets ophør, hvorefter de slettes.

Personoplysninger indhentet med henblik på at sende nyhedsbreve og opdateringer omkring vores tjenesteydelser vil beholdes indtil disse afmeldes af Brugeren.

Fælles for alle personoplysninger gælder dog, at personoplysninger altid slettes, når personoplysningerne ikke er relevante i forhold til det formål, hvorpå de er blevet indsamlet eller, hvis et samtykke trækkes tilbage inden en egentlig handel, er begyndt.

HVORDAN VI BESKYTTER DINE OPLYSNINGER
Brugerens oplysninger beskyttes ved at kun autoriserede medarbejdere får adgang til at behandle oplysningerne. Alle oplysninger der fremsendes via e-mail, sker ved brug af krypteret e-mail. På denne måde sikres adgangen til dine oplysninger mod uvedkommende.

DELING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
MONETIZ ApS deler Brugerens oplysninger med betroede samarbejdspartnere, som hjælper MONETIZ ApS med at vedligeholde, opdatere eller drive vores forretning, hjemmeside eller tjenesteydelser for Brugeren. De pågældende samarbejdspartnere vil kun have adgang til Brugerens personlige oplysninger i det omfang det er nødvendigt og der vil altid udarbejdes en kontraktuel forpligtelse til at behandle dine oplysninger fortroligt. De pågældende samarbejdspartnere, videredeler aldrig dine oplysninger til andre uvedkommende tredjemænd.

Brugerens oplysninger kan blive delt med tredjeparter eller samarbejdspartnere, med henblik på at kunne levere markedsføring, annoncering eller andre lignende services. Disse services inkluderer, men er ikke begrænset til: Google Analytics

I tilfælde af at MONETIZ ApS vil optræde i en forsikringssag, vil MONETIZ ApS dele de oplysninger, der er nødvendige for at forsikringsselskabet kan behandle en eventuel forsikringssag.

Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som er nødvendige for at overholde love, regler eller juridiske anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.

RETSGRUNDLAG
MONETIZ ApS behandler dine oplysninger enten på baggrund af dit udførte samtykke, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at der kan gennemføres en kontakt, som du er part i.

Såfremt behandlingen af Brugerens personoplysninger er baseret på samtykke, har Brugeren mulighed for at tilbagekalde dette samtykke. Dette er beskrevet i punktet omkring ”Dine rettigheder”.

Såfremt Brugeren ikke ønsker at give samtykke til vores behandling af personoplysninger, kan MONETIZ ApS ikke yde de tjenesteydelser, der ydes på MONETIZ ApS hjemmesider.

DINE RETTIGHEDER
Som Bruger hos MONETIZ ApS har du følgende rettigheder:

Som registreret har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler på dig. Der er mulighed for, at Brugeren til enhver tid kan anmode om et dataudtræk af alle de data, der behandles på dig. Dine data vil blive leveret hurtigst muligt – dog altid med svar inden for 4 uger.

Som registreret har Brugeren ret til at få transporteret sin data til en anden dataansvarlig. Denne rettighed gælder kun, såfremt det teknisk er muligt at transportere data fra den dataansvarliges softwaresystem.

Som registreret har du altid ret til at få dine personoplysninger slettet. MONETIZ ApS vil dog i visse tilfælde forbeholde sig retten til at enten begrænse eller afvise en sletning, såfremt disse personoplysninger er nødvendige for at kunne overholde lovgivning.

Som registeret har du ret til at berigtiget forkerte eller unøjagtige oplysninger, der behandles om dig.

Som registreret har du enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage, såfremt der ønskes at standse eller begrænse en behandling af dine personoplysninger.

KLAGE
Såfremt du ønsker at klage over MONETIZ ApS behandling af dine personoplysninger, kan denne klage rettes til den ansvarlige myndighed. I Danmark er denne myndighed Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefonnummer: +45 33 19 32 00. Mere information kan findes på www.datatilsynet.dk

KONTAKT OS
Hvis du har spørgsmål vedrørende ovenstående privatpolitik, www.monetiz.dk eller øvrige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på:

MONETIZ ApS
Bolettevej 7
DK-9280 Storvorde
Tlf.: +45 39 39 31 30
Hjemmeside: www.monetiz.dk
Mail: kontakt@monetiz.dk
CVR nr.: 41404906

OPDATERET PRIVATPOLITIK
MONETIZ ApS politik er sidst opdateret den 06.09.2020.

Scroll til toppen

Søg blandt vores kurser